liderlervadisi.com, inovasyon eko-sisteminin aktörleri arasındaki iletişim olanaklarını zenginleştirmek, etkileşimi, interaktif erişim, eşleşme ve işbirliğini sağlamak üzere tasarlanmış bir INOVASIST yazılım çözümüdür. Ülkemizin inovasyon yeteneğinin, birden çok aktöre ve bunların eş düzeydeki başarılarına bağlı olduğu; bu aktörlerin sistematik bir bütünlük içinde işbirliği kurmaları gerektiği; dolayısıyla, yazılım teknolojilerinin sunduğu avantaj ve olanaklar kullanılarak çeşitli ortam ve araçların geliştirilmesi gereğinden hareketle, INOVASIST modeline uygun olarak liderlervadisi.com platformu geliştirilmiştir.


liderlervadisi.com ile profesyonel kimlikler, bireysel yada kurumsal şekilde oluşturabilmekte; bağlantılarla, uzman ve duayenlerle iletişime geçilebilmektedir. Kullanıcılar, yeniliklerini paylaşabilmekte ve geribildirimler alabilmekte, yenilikleri izleyebilmekte, tartışmalara katılabilmekte ve aktif işbirlikleri oluşturabilmektedirler. INOVASIST A.Ş., yenilikçi düşüncelerin en kısa sürede pazara çıkması için gerek duyulan kaynaklara erişimi ve yenilikçilik eko-sistemi aktörleri arasında eşleştirme ve işbirliğini sağlayacak ürünleri küresel düzeyde geliştirmek üzere kurulmuş bilgi tabanlı bir firmadır. Tescilli markası liderlervadisi.com ile global ölçekli bir Türk markası yaratmayı kendine misyon edinmiş genç ve vizyoner bir firma olan INOVASIST A.Ş.; inovasyon dünyasının duayen isimleri ile birlikte yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği yenilikçi-teknolojik araç setlerini ve uygulamalarını liderlervadisi.com ile kullanıma sunmaktadır.


INOVASIST A.Ş. kendisini; 1995’ten bu yana kurumları ve araçlarıyla gelişmekte olan “ulusal yenilik sistemi”mizin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamakta olup, vizyonu: «Küresel bakış açısı ile yenilikçiliğin rekabetteki rolünü bilerek; İnovasyon Eko-Sistemimizin etkinliğini arttıracak ve fikirden pazara uzanan Yeni Ürün Geliştirme sürecinde girişimcilere kaynaklara, “Erişim-Eşleştirme-İşbirliği” olanakları sunacak ürünler geliştirmek ve işletmek»tir.

Başa Dön