Tarih: 01 Temmuz 2015 Çarşamba | 11:58:32

"Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde Türkiye'nin son on yılda yarattığı ekonomik büyüme halinin sürdürülebilir ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretime dayalı sanayi yapılanmasına dönüşümü yönlendirmeyi hedefliyor. Eylem Planının (2015-2018)" kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırma temel amacı doğrultusunda genel strateji çerçevesi oluşturularak, öncelikler ve dönüşüm alanları belirlenerek, başvurulacak başlıca politika araçları tanımlandı. Bu çerçevede, 6 hedef altında 85 eylemden oluşan eylem planı hazırlandı. Verimlilik alanındaki gelişmelerin veri ve analizler yoluyla değerlendirilmesi ve toplulaştırılması amacıyla VSEP, "İstihdam ve İşgücü Verimliliği", "Yatırım Ortamı ve Sermaye Verimliliği", "Sanayinin Fiziksel Gelişimi", "Sürdürülebilir Üretim", "Ar-Ge ve Teknoloji" ile "Eğitim" olmak üzere 6 durum analizi raporuyla desteklendi.

Öne Çıkan Başlıca Hedefler

  • Verimlilikle ilgili alanlarda politika oluşturma süreçlerini geliştirmek ve izlenebilirliği artırmak.
  • Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumu güçlendirmek ve işgücü verimliliğini artırmak.
  • İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirlerle sermaye verimliliği oranlarını yükseltmek.
  • Sanayide sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşüm sürecinde uygulama ve teknolojileri yaygınlaştırmak.
  • Türkiye Yatırım Potansiyeli Bilgi Bankası oluşturulması, sanayi işletmelerinin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının sistematik bir biçimde izlenmesine ve giderilmesine, verimlilik alanındaki bilimsel ve teknik kapasitenin uygulamalı eğitimler ve model fabrika gibi uygulamalarla güçlendirilmesine çalışmak.
  • Üretimin mekânsal organizasyonuyla elde edilen faydayı artırmak, bu doğrultuda bölgesel ve sektörel güç birlikleri oluşturmak.
  • Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların teknolojik donanımlarını, kurumsallaşma, verimlilik uygulama ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek,
  • İstihdamın da artırılmasına çalışmak
Son Gelişmeler
Başa Dön