Tarih: 30 Temmuz 2015 Perşembe | 10:15:05

Bundan sonra yapılacak işlemlerde ıslak imzalı evrak alma/gönderme işlemi yerine,  güvenli elektronik imza yani Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan niteliklere haiz elektronik imza kullanılacaktır. Evraklar elektronik ortamda alınacak/gönderilecektir.  Bu nedenle, Destek Programlarına başvuracak ya da daha önce başvurup projesi desteklenen kuruluşların kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika alması gerekmektedir.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde, uygulamaya geçiş aşamalı olarak yapılacaktır. İlk aşamada Eylül ayından itibaren, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında  büyük ölçekli firmaların, ön kayıt başvuruları ve destek kararı alan projelerin sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır. Eş zamanlı olarak, 1602 Patent Destek Programında alınan ulusal ve uluslararası patent başvurularının, başvuru formları da sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır. İkinci aşamada, tüm programların başvuru, değerlendirme ve izleme aşamalarında güvenli elektronik imza uygulamasına geçilecektir. Uygulamanın nasıl ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceği daha sonra detaylı olarak duyurulacaktır.

Nitelikli elektronik sertifika sağlayan kuruluşların listesi;
TÜBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi) (sadece öğretim elamanları ve kamu personeli için)
Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tuğra)
Emniyet Genel Müdürlügü Sertifikasyon Merkezi (EGMSM)
E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR)

Son Gelişmeler
Başa Dön