Tarih: 06 Ağustos 2015 Perşembe | 13:37:22

KOSGEB'in başarılı işletmelerin ve girişimcilerin ödüllendirilmesi amacıyla dokuz dalda düzenlediği "KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" yarışmasının başvuru süresi 16 Ağustos’ta sona erecek. Sadece tek bir kategoride başvuru yapılan yarışma için başvurular, www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacak.
Başvuru için geren kriterler ve katagoriler şöyle;
KOBİ Büyük Ödülü; Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.
İnovatif KOBİ Ödülü; Son 3 (üç) mali yıl içinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.
İşbirliği, Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü; Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında;  üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.
İhracatçı KOBİ Ödülü; Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az yüzde 50'sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak
Çevre Dostu KOBİ Ödülü; Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.
Genç Girişimci Ödülü; İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az yüzde 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,
Kadın Girişimci Ödülü; İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az yüzde 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak.
Küresel Doğan Girişimci Ödülü; Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az yüzde 25'i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,
İnovatif Girişimci Ödülü; Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.

Son Gelişmeler
Başa Dön