Tarih: 22 Ağustos 2015 Cumartesi | 11:07:25

BTYK'nın 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlandı.5000 dijital içerikli ders kaynağı desteklenecek.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.

Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

Kapsam

Akademik e-Kitap: Modern teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, proje tabanlı öğrenim teknikleri, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş akademik elektronik kitaplardan oluşan açık ders kaynakları Akademik e-Ders • Nitelikli ders anlatım videolarından oluşan açık ders kaynakları

Akademik e-Ders • Nitelikli ders anlatım videolarından oluşan açık ders kaynakları

Destek Alanları • Ön lisans / Lisans / Lisansüstü düzeyde yükseköğretim kurumlarında okutulan tüm dersler

Bütçe

Proje Bütçesi: Destek üst sınırı Proje Teşvik ikramiyesi (PTİ) ve Telif Ödemeleri hariç, Kurum Hissesi dahil 120.000 TL (KDV dâhil)

Telif: Proje ekibine ödenecek telif üst limiti 50.000 TL

PTİ: Proje yürütücüsüne her rapor dönemi için 1.500 TL, proje koordinatörlerine koordine ettiği proje başına 1000 TL.

Süre:

E-Ders kapsamındaki içerik çalışmaları 12 ay boyunca desteklenecektir.

E-Kitap çalışmaları ise 24 ay desteklenecektir.  E-Kitap çalışmalarında şu zenginleştirme öğelerinin bulunması kriteri aranmaktadır.

  • Kitabın kullanımına yönelik kılavuz bölümü
  • Öğretmen kılavuzu
  • Proje tabanlı öğrenim teknikleri
  • Video
  • Animasyon (2D, 3D vb.)
  • Simülasyon
  • Etkileşimli uygulamalar
  • Deneyler

5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı Sunumu için tıklayınız.

Kaynak: www.tubitak.gov.tr

Son Gelişmeler
Başa Dön