OTKAS ̶̶ Trafik Kazalarının Minimize Edilmesi İçin Otomatik Trafik Kuralları Algılama Sistemi

Yayın Tarihi: 4 Haziran 2015
Yayın Sahibi:Teknoloji Özeti

Geliştirilen teknoloji; araçlarla trafik işaretleri arasında kurulacak uzaktan algılama ve uydu iletişimi elektronik sistemi sayesinde sürücülerin trafik işaretlerini algılamasını kolaylaştıran bir sistemle ilgilidir. Bunun yanında elektronik sistem, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini kayıt altına alarak bir otokontrol yöntemi de sunmaktadır (OTKON).

Teknoloji Detayı

Geliştirilen teknoloji; araçlarla trafik işaretleri arasında kurulacak uzaktan algılama ve uydu iletişimi elektronik sistemi sayesinde sürücülerin trafik işaretlerini algılamasını kolaylaştıran ve trafik kazalarını azaltan bir sistemle ilgilidir. Bunun yanında elektronik sistem, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini kayıt altına alarak bir otokontrol yöntemi de sunmaktadır (OTKON).

Karayolları, otoban ve şehir içi trafiğinde sürücülerin trafik işaretleri ile gerçekleştirdiği görsel algılama işini çok daha etkin, doğru, hızlı ve hatasız şekilde yapabilmelerini sağlamak ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını zorunluluk haline getirmek amacıyla araçlarla trafik işaretleri arasında kurulacak uzaktan algılama ve uydu iletişimi elektronik sistemi ile ilgilidir. Bunun yanında elektronik sistem, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini kayıt altına alarak bir otokontrol yöntemi de sunmaktadır (OTKON).

OTKAS AR-GE ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI
I- Otkas ile amaçlanan; karayolları, otoban ve şehir içi trafiğinde sürücülerin trafik işaretleri ile gerçekleştirdiği görsel algılama işini çok daha etkin, doğru, hızlı ve hatasız hale getirecek, trafik levhalarını kaçırma, algılayamama, uyum sağlayamama olumsuzluklarını minimize etmek amacı ile araçlarla trafik işaretleri arasında kurulacak elektronik uzaktan algılama ve uydu iletişim sistemi geliştirmektir.
II- Temel amaç sürücülerin, trafik işaretlerinin yönlendirme ve yönetme fonksiyonunu uygulayabilmelerini sağlayıp sürücülerin, yolcuların, yayaların, araçların ve çevre unsurların güvenliğini sağlamak ve sürücülerin trafik kurallarına uyma zorunluluğunu daha etkin biçimde kontrol altında tutmak ve otokontrol sağlamaktır.
III- Bahsedilen amaca ulaşmak üzere bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem; uydu iletişimi sayesinde dijital haritalar üzerinde kodlanmış trafik işaretleri ile araçların sürüş pozisyonuna göre veri değerlendirmesi yapacak sürüş sırasında rahatça görülebilecek bir ekran üzerinden sürücüye gösterecek bir ekran ve uygun ses düzeyinde duyabileceği bir sesli uyarma cihazı ihtiva eden bir otomatik trafik işaretleri algılama sistemi içermektedir.
IV- Aynı zamanda özel durumlarda (yol yapımı tadilatı veya geçici güzergah değişiklikleri vb. durumlarda) trafik işaretleri ve trafik ışıkları üzerine konumlandırılacak uzaktan algılama verici cihazı ile araçlarda bulunan aynı uzaktan algılama alıcı cihazı arasında kurulacak uzaktan iletişim sistemi ile aynı ekran üzerinde gösterecek ve sesli olarak uyaracak cihazı ihtiva eden bir otomatik trafik işaretleri algılama sistemi içermektedir.
V- Sistemin diğer bir amacı; sürüş sırasında sistemden aldığı trafik işaret verilerini araç sürüş verileri ile (hız, dönüş, duruş vb.) karşılaştırarak sürücünün yaptığı trafik ihlallerini hafızasına kaydederek daha sonra gerçekleştirilecek trafik kontrollerinde trafik kontrolörünün (trafik polisi, trafik zabıtası vb.) elinde bulunan mobil cihaza herhangi bir uzaktan veri transfer yöntemi ile aktararak sürücülerin yaptığı trafik ihlallerinden asla kaçamayacağı bir otokontrol oluşturmaktır.
VI- Sistemin diğer bir amacı; gerçekleştirilen trafik ihlalinin araca değil ihlali bizzat gerçekleştiren sürücü üzerine kaydedilmesini sağlayarak aynı aracı kullanan sürücüler veya araç sahibi arasında ortaya çıkabilecek ceza kargaşasını ortadan kaldırmak amacıyla çipli ehliyet sistemine uyumlu ihlallerle sürücüyü doğrudan ilintilendirmektir.
VII- Sistemin diğer bir amacı; trafik sigortası ve kasko işlemlerinde araç sahibi sürücünün trafik kurallarına uygun hareket etme geçmişinin değerlendirilmesini sağlayabilmektir.
VIII- Sistemin diğer bir amacı; trafik kazalarında kazaya karışan sürücü ya da sürücülerin kaza sırasında trafik kurallarına uygun davranıp davranmadığını tespit ederek kaza sonrasında oluşturulacak raporun kusur oranlarını doğru belirlenmesini sağlamaktır.
IX- Sistemin diğer bir amacı; trafik ihlalleri sonrasında trafik cezalarının ödenmesi ve ceza puanı uygulamasının kolay biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

OTKAS'IN SAHİP OLDUĞU FONKSİYONLAR
I. Karayolları, otoban ve şehir içi trafiğinde sürücülerin trafik işaretleri ile gerçekleştirdiği görsel algılama işini çok daha etkin, doğru, hızlı ve hatasız hale getiren, trafik levhalarını kaçırma, algılayamama, uyum sağlayamama olumsuzluklarını minimize etmek amacı ile araçların yol üzerinde bulunduğu pozisyonla trafik işaretlerinin pozisyonu arasında uydu iletişim sistemi ile bağ kurup veri değerlendirmesi yapan bir elektronik sistemdir. Özelliği; dijital ortamda kodlanmış trafik levhasının pozisyonuna yaklaşıldığında (uydudan alınan pozisyon verisine göre), sürücü tarafından sevk ve idare edilen, araç üzerine monte edilmiş uydu algılama alıcı cihazı tarafından algılanır ve değerlendirilerek sürücü mahallinde bulunan ekranda görüntülenmesi sağlanması ve sesli olarak sürücüye bildirilmesidir.
II. Gerekli hallerde Trafik levhaları, trafik ışıkları vb. üzerine monte edilebilen uzaktan algılama verici cihazı ile donatılabilir ve radyo frekans dalgaları, kızıl ötesi, uydu iletişimi, wireless veya başkaca bir uzaktan (kablosuz) veri transfer teknolojisini kullanarak sahip olduğu trafik bilgisini istenen menzil ve alanda yayınlamasıdır.
III. karayolunda sevk ve idare edilen araç üzerinde bulunan uzaktan algılama alıcı cihazının, uydu iletişim yöntemi ve uzaktan algılama verici cihazının yayınladığı elektronik kodu aynı uzaktan (kablosuz) veri transfer teknolojini kullanıp, algılaması ve değerlendirmesidir.
IV. Karayolu üzerinde sevk ve idare edilen aracın sürücü mahallinde bulunan ekranın uzaktan algılama alıcı cihazının aldığı ve değerlendirdiği trafik işareti verisini sahip olduğu ara yüz sayesinde sürücüye göstermesidir.
V. Ekranda belirecek işaretlerin grupları arasından (örneğin trafik tanzim işaretleri veya karayolu üzerinde mahal çıkışları vb. gruplamalar) seçilecek olanları dikkate alması ya da almaması, sesli ikazın istendiğinde çalıştırılması ya da çalıştırılmamasını veya herhangi bir grup içersinde bazı işaretlerin iptalini yapabilecek bir ara yüz içermesidir (bununla birlikte trafik güvenliği açısından önemli olan grup ya da grup içi bazı trafik işaretlerinin (örneğin “okul geçidi” veya “gizli buzlanma” vb. trafik işaretleri) ekran görüntüsü ve/veya sesli ikazının iptalinin mümkün olamayacağı bir menü uygulaması mümkün olacaktır).
VI. karayolu üzerinde sevk ve idare edilen aracın sürücü mahallinde bulunan ekranın uzaktan algılama alıcı cihazının aldığı ve değerlendirdiği trafik işareti verisini sahip olduğu sesli ikaz vericisi ile sürücüye sesli ikaz olarak duyurmasıdır.
VII. Uzaktan algılama verici cihazı trafik levhaları, trafik ışıkları gibi karayoluna ait sabit unsurların dışında ayrıcalıklı araçlara da (örneğin ambulans, itfaiye araçları, okul taşıtları, tehlikeli madde taşıyan araçlar vb.) uygulanıp yol üzerinde ki diğer araçlara varlığını bildirebilir.
VIII. Uzaktan algılama alıcı cihazının araca ait hız, hararet, akünün şarj durumu gibi bilgileri değerlendirip normal dışı olayları (örneğin motorun hararet yapması veya akü boşalması vb.) ekrandan sürücüye görsel ve sesli bildirebilir.
IX. Uzaktan algılama alıcı cihazının araca ait hız, motorun çalışma pozisyonu gibi bilgileri alıp trafik levhalarından algıladığı talimatlarla karşılaştırması ve uygun olmayan durumları (örneğin park yasağı olan bir bölgede motorun durması veya hız sınırının aşılması gibi durumlar) ekrandan sürücüye görsel ve sesli bildirir.
X. Sürücüye ekran üzerinden bildirilen hata uyarısına rağmen, sürücünün trafik ihlalini yapmaya devam etmesi durumunda (örneğin hız sınırı aşımı bildirildiği halde sürücü aracın hızını düşürmüyor ise) cihaz bu ihlali kendi içerİsinde kayıt altına alarak sürücünün gerçekleştirdiği trafik ihlalinden asla kurtulamamasını sağlamaktır.
XI. Gerekli durumlarda kullanılacak uzaktan algılama verici cihazının sadece trafik levhası veya trafik ışıkları üzerine monte edilmiş olması mecburiyeti olmayıp yol üzerinde bulunan asfalt kaplama altına, köprü, üst geçit gibi yol üstü tesislere de monte edilmiş şekilde uygulanabilir.
XII. Benzin istasyonu, askeri bölge, girilmesi yasak bölge gibi özel durumu olan tesis ve bölgelerde uygulanıp sürücülerin haberdar olması sağlanabilir.
XIII. Karayolu üzerinde kaza veya arıza durumunda OTKAS ile arkadan gelen araçların haberdar olması için diğer araçlara uyarı yayını yapılabilir.
XIV. Ekran üzerinde, sürücü için önem arz eden (bazen hayati derecede önemli olan) trafik, ilk yardım ve motor bilgisi konularında sürücünün başvurabileceği bilgileri içerebilir.
XV. Cihaz aynı zamanda uçaklarda kullanılan kara kutu görevini de yapabilir. Kaza sırasında trafik levhalarına ait ve görsel ve işitsel olarak bildirilmiş talimatları sürücünün uygulayıp uygulamadığını kaydederek sürücüye ait bilinçli hataları kaza sonrası ortaya çıkartabilir.
XVI. Trafik kontrolleri esnasında veya başkaca gerekli durumlarda trafik polisleri ellerinde bulundurduğu sistem kontrol cihazı ile istenilen herhangi bir zamanda cihaza kızıl ötesi, wireles, bluetooth veya başka bir uzaktan veri iletişim yöntemi ile bağlanarak sürücünün cihaz tarafından uyarılmasına rağmen yaptığı hatalı sürüş uygulamalarını görebilir ve trafik kanunun uygun gördüğü şekilde cezalandırabilir. Böylece sistem ortaya bir çeşit otokontrol çıkartır (OTKON). Sistem, sürücüleri sürekli kurallara uyma mecburiyetine yönlendirmiş olur. Örneğin hız sınırı 50 Km/saat olan bir yol bölümünde sürücü aracı daha yüksek hızda sürüyorsa ekran üzerinden görsel ve sesli olarak uyarılacak ve hızını düşürecektir. Uyarıya uymaz ise cihaz bu ihlali hafızasına alıp tarih, konum bilgileri ile birlikte ihlalden çok sonra yapılacak trafik kontrolünde trafik polisinin cihazına gönderecek. Böylece hiç kimse yaptığı kural ihlallerinden kaçamayacak. Bununla birlikte gelecekte trafik ihlali bilgileri uydu iletişimi sayesinde bir merkezde toplanarak trafik cezaları otomatik olarak aracın kayıtlı olduğu şahıs adresine gönderilebilir ve araç kayıtlarına geçirilebilir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZLERDEN BİRKAÇ VERİ
Ülkemizde 2001-2011 yılları arasında yaşanan trafik kazalarında, kaza yerinde toplam can kaybı: 43.691 ve yaralı sayısı ise 1.595.802 olmuştur. Ülkemizde gerçekleşen trafik kazalarının incelenmesi ile hazırlanmış bir rapora göre 2002 yılına ait polis ve jandarma kayıtları baz alınmıştır ve trafik kazalarında %96,82 oranında sürücü hatalarının sorumlu olduğu görülmüştür. OTKAS projesinin amacı trafik kazalarının %50-60 oranlarında azaltılmasıdır.

Uygulama Alanı

Motorlu karayolu taşıtları

Karşılaştırmalı Üstünlükleri

Karşılaştırma yapılacak bir ürün yoktur.

Korunma Statüsü

Fikri Sınai Mülkiyet Haklarıyla Korunmakta

Transfer Stratejisi

Teknolojiyi Daha da Geliştirmek Üzere Bir Sermaye Ortağı Bulmak

Teknoloji Sahibi/Sahipleri

Güven ANUL

Teknoloji Transfer Yetkilisi

Güven ANUL

Proje Ekibi

AXUTECH

Bulunduğu Lokasyon

Acıbadem Mah / Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Yayınladığı Diğer Teknolojiler
Başa Dön