BİYO-DESÜLFÜRİZASYON

BİYO-DESÜLFÜRİZASYON
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2015
Yayın Sahibi:Teknoloji Özeti

Projenin amacı hidrojen sülfür (H2S) gazının biyoteknolojik yollarla giderilmesidir.

Teknoloji Detayı

Projenin amacı hidrojen sülfür (H2S) gazının biyoteknolojik yollarla giderilmesidir. Proje ile şunlar hedeflenmektedir:
- Koku ve korozyona sebep olan H2S’in minimum maliyetle giderimi,
- Biyogaz içindeki H2S miktarının kojenerasyon sistemine kabul edilebilecek değerlere indirilmesi,
- H2S’in ticari değeri olan elementel kükürt (S0) olarak geri kazanımı,
- Elektron alıcı olarak oksijen yerine nitrat kullanılması durumda, nitrat içeren su veya atıksuların proseste değerlendirilmesi ve nitrat giderimi.

Uygulama Alanı

- Biyogaz ve doğalgazın desülfürizasyonu - Koku giderimi - Baca gazı ve atıksu arıtımı

Karşılaştırmalı Üstünlükleri

- Kimyasal desülfürizasyon sistemlerine göre daha düşük kimyasal sarfiyatı ve işletme maliyeti - Tehlikeli atık oluşturmaması - Elementel sülfür (S0) geri kazanımı - Atıksu veya yer altı sularında bulunan nitratı çok düşük maliyetle giderme imkanı - Yerli teknoloji

Korunma Statüsü

De facto Stratejiyle Korunmakta

Transfer Stratejisi

Teknolojiyi Daha da Geliştirmek Üzere Hem Sermaye Hem de Ar-Ge / İmalat Ortağı Bulmak

Teknoloji Sahibi/Sahipleri

Prof. Dr. Barış ÇALLI Araş. Gör. Alper BAYRAKDAR

Teknoloji Transfer Yetkilisi

Barış ÇALLI

Proje Ekibi

Prof. Dr. Barış ÇALLI Araş. Gör. Alper BAYRAKDAR

Bulunduğu Lokasyon

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Kadıköy, İstanbul, 34722, Türkiye
Yayınladığı Diğer Teknolojiler
Başa Dön