MANYETİK ALANLA ÇALIŞAN TASARRUFLU KOMBİ

MANYETİK ALANLA ÇALIŞAN TASARRUFLU KOMBİ
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2015
Yayın Sahibi:Teknoloji Özeti

Tüm mekânların daha ucuza, daha iyi ısıtılması için biyolojik yakıtlar yerine, daha temiz olan elektrik enerjisini kullanan kombi sistemi, bilinen dirençle ısınan rezistanslar yerine, birbirine belirli bir mesafede yaklaştırılan iletken plakalar arasında oluşturulan manyetik alan sayesinde, su moleküllerinin titreşime geçmesi ile oluşan ısıyı elde etmek için üretilen rezistans sistemi voltajı düşürüp, amperi artıran transformatör sayesinde artırılan manyetik güç ile suyun ısınması hızlandırılmıştır. Rezistans üzerinde iletken plakalar dışında diğer parçalar ve depo, yalıtkan malzemeden üretilerek korozyon oluşmaması sağlanmıştır. Bu rezistans sistemi su ısıtma deposu özel bir düzenekle mevcut radyatörlere uygulanabildiği gibi, özel olarak imal edilecek radyatörlere de tesisata gerek kalmadan da müstakil olarak uygulanır.

Teknoloji Detayı

Sn. Ömer Sarı tarafından geliştirilen bu prototip, bilinen bütün kombi cihazlarından daha iyi ısıtmakta, neredeyse yok denilecek bir maliyetle ısıtmakta, baca ve havalandırma gerektirmemekte ve gaz kaçırma ve duman çıkarma riski taşımamaktadır. Geliştirilen teknolojinin bileşenleri ve çalışma prensipleri özetle aşağıda sunulmaktadır.

Rezistans parçaları, elektrik bağlantısının yapıldığı iletken plakalar (Elektriği iletebilen metal İletken plaka) ve plakaya elektrik iletiminde kullanılan kablo bağlantı pabucu (elektrik kablo bağlantı pabucu) dışındaki iki plaka arasındaki mesafeyi koruyan ve plakaların birbirleri ile temasını önleyen yalıtkan ara parça, iletken plakaların arka yüzeylerinin yalıtılmasında ve iletken plakaların sabitlenmesinde kullanılan yalıtkan malzemeden imal edilmiş rezistans kapağı, hem rezistansın ,hem de dışarıdan gelen elektrik kablolarının bir arada sabitleyen Plastik bağlantı parçası ile elektrik kablolarını korumak ve su sızdırmayacak bir şekilde depo dışarısına taşımaya yarayan depo kapağına (Su ısıtma deposu kapağı) sabitlenmiş bir kablo koruma borusundan ibarettir.

Rezistans parçaları, montajı yapılarak depo kapağına sabitlenmiştir, cıvatalar sıkılarak su ısıtma deposu üzerindeki tespit çıkıntıları yardımı ile taşıyıcı gövde üzerinde bulunan su ısıtma deposu tespit kanalı ve su ısıtma deposunun tabanının destek parçasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir.

Su ısıtma deposunun arka kısmında ki tesisat dönüş borusuna vana(Tesisat dönüş suyu vanası)takıldıktan sonra devridaim pompası bağlanarak, Devridaim pompasının öbür ucuna da vana takıldıktan sonra tesisata bağlantısı yapılmıştır, yine su ısıtma deposu üzerinde bulunan sıcak su çıkış borusuna bir vana (Kombi gidiş suyu vanası) takılarak tesisat gidiş borusuna bağlanır, taşıyıcı gövde üzerinde bulunan taban sacı üzerine Transformatörü oturtarak bir tarafında bulunan bağlantı pabuçlarından (Elektrik bağlama pabucu) su ısıtma deposu içerisinde bulunan rezistansın depo dışarısına çıkartılan kabloların bağlantısı yapılır, Transformatörün öbür tarafındaki elektrik bağlantı pabuçları ile de şebeke elektrik bağlantısı yapılır.

Tüm tesisat su ile doldurulduktan sonra elektrik bağlantıları bağlanır ve kombi çalıştırıldığında Transformatör yardımıyla Amper artırılır. Yüksek Ampere maruz kalan iletken plakalar arasında meydana gelen manyetik alan su ısıtma deposu içerisinde iletken plakalar arasında kalan su moleküllerinin titreşime geçmesi sağlanır, bu titreşim suyun hızla ısınmasını sağlar. Manyetik alanda hızla ısınan su, su ısıtma deposunun üst kısımlarına hareket ederken soğuk su manyetik alan bölgesine gelerek su ısıtma deposu içerisindeki suyun hızla ısınması sağlanır, ısınan suyu tesisata oradan da radyatörlere göndermek sureti ile mekanların ısıtılması sağlanır. Bu arada rezistanstaki, elektrik doğrudan devreyi tamamlamadığından çok düşük bir enerji harcanması sağlanır. Aynı miktardaki suyun, diğer sistemlere oranla daha kısa bir zamanda ısınması sağlandığından, sistem içerisindeki su rezistansın devamlı devrede kalmasına gerek olmadan arada bir devreye girerek, az bir enerjiyle yüksek verime ulaşır. Bu arada Elektrikli Kombi atık ve partikülü olmadığından ve suyun ısınmasında oksijene de ihtiyaç duyulmadığından, mekan içerisinde en müsait yere yerleştirilme imkanına sahiptir. Isıtma sisteminde en iyi verim, ısı santralinin radyatörlere en yakın yerde olmasıyla sağlanır. Elektrikli Kombi, 180 ile 200 Watt/Saat arasında bir enerji harcadığından 500 Watt’lık bir veya iki fotovoltaik güneş enerjisi pili ile tüm ısınma giderlerinden kurtulunur. Elektrikli kombi, kaskat olarak birden fazla seri bağlandığında, daha büyük mekanların ısıtılması için idealdir. Tesisatta bulunan su miktarının iki katı kapasiteye sahip bir su ısıtma deposuyla ideal bir ısıtma sistemidir.

Bu sisteminin en önemli özelliği rezistansıdır . Rezistans sadece depolu ve tesisatlı sistemlerde değil, kombi ve tesisata gerek duymadan mevcut radyatörlerde ve özel yapım ısınma radyatörlerinde yüksek verimli olarak kullanılır. Mini Radyatör mini su ısıtma deposu (Radyatör için mini su ısıtma deposu) içerisine monte edilen küçük bir rezistan ile ısıtılan su tabii sirkülasyon sayesinde kombi gidiş suyu vanası radyatörün sıcak su gidiş borusuna bağlanır, radyatörün giriş suyu borusu da radyatör için mini su ısıtma deposunun alt kısmındaki tesisat dönüş suyu vanası bağlanır, sadece duvara monte edilmiş yada tekerlekli seyyar radyatöre (Isınma Radyatörü) monte edilmiş Radyatör için mini su ısıtma deposunun üstündeki elektrik kablo çıkış borusundan uzatılan kablonun evimizdeki prize takılması ile sistem çalışmaya başlar.

Elektrikli Kombi; Mekan içerisinde en uygun yere konulabilir, sistemde herhangi bir biyolojik yakıt kullanılmadığından havaya ve bacaya ihtiyaç yoktur, Elektrikli Kombi Rezistansı sistemde su varken yani rezistans ancak su ile temas ettiğinde çalışır, sistemde su bittiğinde veya herhangi bir kaçak durumunda kombi su ısıtma deposunda su biterse sistem çalışmaz, gerekirse otomatik kontrol cihazları kullanılarak havaların hangi mevsimde soğuduğuna bakılmaksızın otomatik olarak devreye girerek soğuğa karşı istediğimiz konforda ısıtma sağlar.

Uygulama Alanı

Konut, İş yerleri

Karşılaştırmalı Üstünlükleri

Bütün bilinen cihazlardan daha iyi ısıtması, neredeyse yok denilecek kadar bir maliyetle ısıtma işlemini yapması, baca ve havalandırma problemi olmamaması, gaz kaçırma ve duman çıkarma riski taşımamasıdır.

Korunma Statüsü

Fikri Sınai Mülkiyet Haklarıyla Korunmakta

Transfer Stratejisi

Teknolojiyi Daha da Geliştirmek Üzere Hem Sermaye Hem de Ar-Ge / İmalat Ortağı Bulmak

Teknoloji Sahibi/Sahipleri

Ömer ARI

Teknoloji Transfer Yetkilisi

Ömer ARI

Bulunduğu Lokasyon

Kütahya Merkez, Kütahya, Türkiye
Yayınladığı Diğer Teknolojiler
Başa Dön