BİYODİZEL YAN ÜRÜNLERİNDEN BİYO-KÖKENLİ POLİÜRETAN KÖPÜK ÜRETİMİ

BİYODİZEL YAN ÜRÜNLERİNDEN BİYO-KÖKENLİ POLİÜRETAN KÖPÜK ÜRETİMİ
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2016
Yayın Sahibi:Teknoloji Özeti

Poliüretanlar, yalıtım köpükleri, otomotiv, mobilya uygulamaları, kaplamalar, biyomedikal gibi birçok uygulama alanına sahip malzemelerdir. Petrokimyasal kaynaklardan elde edilmesinin yanında biyo kaynaklardan da elde edilebilen malzemelerdir. Son yıllarda çevre dostu, biyolojik uyumlu ve biyobozunur malzemelerin önem kazanması ile bitkisel yağlardan poliol üretimi yapılmaya başlanmıştır. Poliüretan köpük, ısı yalıtımında hem bina dış cephelerinde hem de buzdolabı gibi uygulamalarında yaygın kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ticari poliol ve ham gliserol/metanolü uzaklaştırılmış ham gliserol/saf gliserol poliol olarak kullanılmıştır. Ticari poliol ve gliseroller çeşitli oranlarda karıştırıldıktan sonra diizosiyanat ile karıştırılarak poliüretan köpükler elde edilmiştir. Elde edilen ısı yalıtım köpüklerinin termal, mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda %100 ticari olan köpüklerden daha verimli köpükler üretildiği saptanmıştır. Bu çalışma sayesinde hem yan ürün olan gliserollere kullanım alanı yaratılmış hem de biyo-kökenli poliüretan köpük elde edilmiştir.

Teknoloji Detayı

Çalışmanın amacı, biyodizel üretimi sırasında yan ürün olarak oluşan ve değerlendirilemeyen yan ürünleri kullanarak daha ekonomik, daha etkili ve çevre dostu poliüretan köpük elde edilmesidir.
Bu çalışma ile çeşitli saflıklarda olan gliserollerin farklı oranlarda ticari poliollerle karışım halinde kullanılması ile ısı yalıtım malzemesi olan poliüretan köpük elde edilmesi amaçlanmıştır. Biyodizel yan ürünü olan ham gliserolün saflaştırılması için yüksek maliyetler gerektiği için küçük ve orta ölçekli üreticiler saflaştıramamaktadırlar. Bu nedenle ham gliserolün katma değerli ürüne dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu ekstra bir yöntem gerektirmeden, doğrudan ticari poliole karıştırılması (Her üç çeşit gliserol de çeşitli oranlarla karıştırılmıştır) ile poliüretan köpük elde edildiği tespit edilmiştir. Böylece artı bir maliyet gerektirmediği için de çalışmamız önem kazanmaktadır. Ayrıca elde edilen ürünlerin ısısal ve mekanik özellikleri incelenmiş ticari poliüretan köpüklerden farkı olmadığı ve her gliserol için belirli karışım oranlarında ticari poliüretan köpüklerden daha etkili ısıl ve mekanik özellikleri olduğu gözlemlenmiştir.
Ek olarak dünyada büyük öneme sahip olan biyokütle kökenli yenilebilir enerji sektörü, bu çalışmada biyodizel yan ürünlerinin değerlendirilmesi ile ülkemizdeki işletmelerin de yenilenebilir enerjiye yönelmesine katkı sağlayacaktır. Poliüretan sektörüne belirtilen gliserollerin kullanılması ile ekonomik olarak katkı sağlanacaktır. Çoğunlukla ısı yalıtım malzemesi olarak XPS denilen polistiren ve poliüretan kullanılmaktadır. Poliüretan XPS’e göre daha etkili olmasına rağmen daha pahalı olduğu için az tercih edilmektedir. Projemizde üretilecek ürün ile performansı yüksek olan poliüretan daha ucuza elde edileceği için, daha çok talep edilmesi sağlanacaktır. İnşaat sektörünün ısı yalıtım malzemesi daha ucuz elde etmesi sonucunda daha çok konutta kullanılacak ve daha çok insana katkı sağlayacaktır. Isı yalıtım malzemesinin kullanımı yaygınlaşacak, bölgesel gelişmeyi hızlandıracaktır ve enerji verimliliğini arttıracaktır. Aynı şekilde beyaz eşya sektöründe de enerji verimliliği ve maliyetlere fayda sağlanacaktır.

Uygulama Alanı

ısı yalıtım sektörü, inşaat sektörü, buzdolabı ve soğutma sektörü, poliüretan sektörü

Karşılaştırmalı Üstünlükleri

Ticari poliüretan köpüklerden daha az kimyasal içermektedir ve üretimi daha ekonomiktir. Ticari poliüretan köpüklerle aynı ısı yalıtım özelliklerine sahip olmak ile beraber mekanik özellikleri daha dayanıklıdır. Ticari poliüretan köpükler gibi üretimi sırasında zararlı gaz çıkışı bulunmamaktadır.

Korunma Statüsü

Fikri Sınai Mülkiyet Haklarıyla Korunmakta

Transfer Stratejisi

Teknolojiyi Daha da Geliştirmek Üzere Hem Sermaye Hem de Ar-Ge / İmalat Ortağı Bulmak

Teknoloji Sahibi/Sahipleri

Nihan Özveren, Mehmet Özgür Seydibeyoğlu

Teknoloji Transfer Yetkilisi

Nihan Özveren

Bulunduğu Lokasyon

Karşıyaka, İzmir, Türkiye
Yayınladığı Diğer Teknolojiler
Başa Dön